Προσφορά εγκατάστασης κλιματιστικού μηχανήματος από 9.000-12.000 btu 65 ευρώ.

Η τιμή ισχύει για τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • Μέτρα σωληνώσεων εώς 2,5 μέτρα.
  • Μέτρα καλωδίωσης εώς 2,5 μέτρα.
  • Βάση στήριξης εξωτερικής μονάδας.
  • Αποχέτευση ζεστού-κρύου.
  • Τοποθέτηση σε μέτρα (ύψος) μέχρι 3 μέτρα

Προσφορά εγκατάστασης κλιματιστικού μηχανήματος από 18.000-24.000 btu 75 ευρώ.

Η τιμή ισχύει για τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • Μέτρα σωληνώσεων εώς 2,5 μέτρα.
  • Μέτρα καλωδίωσης εώς 2,5 μέτρα.
  • Βάση στήριξης εξωτερικής μονάδας.
  • Αποχέτευση ζεστού-κρύου.
  • Τοποθέτηση σε μέτρα (ύψος) μέχρι 3 μέτρα

Προσφορά εγκατάστασης κλιματιστικού